Over

De Nederlandse stichting Jeel al Amal is opgericht om in Nederland en daarbuiten bekendheid te geven aan het weeshuis en de basisschool Jeel Al Amal en de voortgang van het werk van Jeel Al Amal mede mogelijk te maken in nauwe samenwerking met Najwa Sahhar-Sayegh, die door het bestuur in Jeruzalem is aangesteld voor publiciteit en fondswerving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

In feite bestaat het werk van de bestuursleden van de stichting vooral uit het verzorgen, up-to-date houden en het van nieuws voorzien van de Nederlandstalige website www.jeelalamal.nl en de Engelstalige website www.jeelalamal.org, alsmede van de facebookpagina www.facebook.com/jeelalamal, zonder politieke of religieuze bedoelingen.

Alle informatie zoals die bij de KvK en Belastingdienst (ivm ANBI status) bekend is, vindt u  hieronder:

 

Gegevens van de Stichting Jeel el Amal, die tot doel heeft het blijvend ondersteunen van het jongenshuis en de basisschool Jeel al Amal in Bettanië.

 

1. Naam, oprichting, KvK:

Stichting Jeel Al Amal

Opgericht: 10 januari 2003

Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17151764.

 

2. RSIN-nummer of fiscaal nummer:

8132.20.1423

 

3. Contactgegevens:

Secretariaat Stichting Jeel Al Amal

Torenlaan 26

3043 BS

Rotterdam

Telefoon: 010-4626859

E-mail: [email protected]

Website: www.jeelalamal.nl

Facebook: www.facebook.com/jeelalamal

 

4. Bestuur:

-Voorzitter: Irma Kort

-Penningmeester: Adrianus Johannes Murck

-Secretaris: Maarten Elzinga

 

5. Grondslag:

Het blijvend functioneren van het Jongenshuis annex Basisschool Jeel Al Amal (Generatie van de Hoop) in Betanië (Palestijnse Autoriteit) ten oosten van Jeruzalem, begonnen in 1972 als privé-initiatief van Alice en Basil Sahhar. Alle eigendommen ‘movable and immovable’ met inbegrip van het terrein en de gebouwen daarop, staat geregistreerd onder de naam Jeel Al Amal.Een college van zeven bewindvoerders ( a board of Directors, composed of seven) zorgt voor de zaken van het huis (run the affairs of the home).Deze leden zijn gekozen door het algemeen bestuur bestaande uit 27 personen, eens per twee jaar. De bestuurders doen hun werk als vrijwilligers.Jeel Al Amal is erkend door de betrokken Ministeries van de Palestijnse Autoriteit, Israël en Jordanië en behoort niet tot enige buitenlandse organisatie.6.DoelstellingHet doel van de Stichting is: Bekendheid geven aan Jeel Al Amal in Nederland en daar buiten en de voortgang van het werk van Jeel Al Amal mede mogelijk maken in nauwe samenwerking met Najwa Sahhar/Sayegh, die door het bestuur in Jeruzalem is aangesteld voor publiciteit en fondswerving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

7. Middelen:

De Stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van publiciteit en fondswerving ten behoeve van Jeel Al Amal en door te zorgen dat de gelden terecht komen bij Jeel Al Amal. In feite bestaat het werk van de bestuursleden van de Stichting vooral uit het verzorgen van de Nederlandstaligewebsite www.jeelalamal.nl en de Engelstalige website www.jeelalamal.org, alsmede van de facebookpagina www.facebook.com/jeelalamal.

 

8. Beleidsplan:

Door de contacten met Najwa Sahhar/Sayegh is het bestuur van de Stichting op de hoogte van wat er in Jeel Al Amal gebeurt. Het bestuur van de Stichting vergadert drie à vier keer per jaar. Daarbij wordt geëvalueerd wat er sinds de vorige vergadering is gedaan; er worden concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt voor de komende periode. In de praktijk is gebleken dat dit een goede werkwijze is om actueel te reageren op wat zich in Jeel Al Amal ontwikkelt. Men kan dit “ad hoc beleidsplanning” noemen.

 

9. Het beloningsbeleid:

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aangezien de bestuursleden dicht bij elkaar wonen, worden er ook geen reiskosten gemaakt. Onkostenvergoeding is volgens de Akte van Oprichting mogelijk, maar daar wordt in feite geen gebruik van gemaakt. Zo is ook het werkbezoek aan Jeel Al Amal door de toenmalige voorzitter en secretaris, in het voorjaar van 2012, door hen zelf betaald. Er zijn geen gehonoreerde medewerkers.

 

10. Verslag van uitgevoerde activiteiten:

Jaarlijks vergadert het bestuur drie à vier keer. Daartussen is er geregeld overleg of werkcontact via e-mail. De hoofdactiviteit is het publiceren op de websites van artikelen en beeldmateriaal die door Najwa Sahhar/Sayegh zijn aan geleverd. Verder de lijst bijhouden van de vrienden die per e-mail Jeel Nieuws / Jeel News ontvangen.

 

11. Financiële verantwoording:

De penningmeester zorgt jaarlijks voor een financieel verslag, dat door het bestuur wordt goedgekeurd en op de Nederlandstalige website gepubliceerd, als onderdeel van het jaarverslag.

 

 

Financieel Overzicht 2017 Jeel al Amal

 

Winst en Verlies & Balans 2018