JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 04 - 02 - 2015

Een geschenk uit Polen

Jaargang 8 - JEEL NIEUWS - Nummer  1
4 februari 2015

TUIN VAN DE VREDE GEOPEND
Jeel Nieuws
- - - - - - -

Bij de foto
Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
 

- - - - - - -

Jeel op Facebook

Jeel al Amal is ook actief op Facebook.
Klik hier:


- - - - - - -


Berichten van de Stichting
Jeel al AmalDank voor bijdragen
Dank zij bijdragen van vrienden in Nederland kon Najwa voor haar werk een goede laserprinter kopen. En toen haar laptop het begaf, kon ze een nieuwe aanschaffen.
Namens Najwa heel veel dank.


Klik op de foto. Dan zie je alles in het groot.


Jaarverslag 2014

Op 12 januari 2015 heeft het bestuur van de Stichting Jeel al Amal het jaarverslag 2014 goedgekeurd. Voor de tekst klik hier.


Zeg het anderen.

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten dat deze bestaat.

Ton van den Ende
Secretaris
Stichting Jeel al Amal

.

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Vooraf:
voor Berichten van de Stichting
klik hier.


Ook nu, in de winter, vermaken de kinderen zich op de glijbanen, schommels en andere toestellen. Door de groene bodem van zacht materiaal kunnen ze veilig spelen. De vrolijke kleuren maken blij en geven een gevoel van vrijheid. De fris geschilderde muren en de aanplanting maken deze plek tot een paradijsje. Je komt  al spelend op adem in deze Tuin van de Vrede. Zie ook het vorige nummer. Klik hier. 

Gift van de Poolse vertegenwoordiging
Het was een lang gekoesterde droom. Meer dan 40 jaar diende de kale, harde rotsbodem als speelplaats. Sinds 4 november 2014 is dat ingrijpend veranderd, dank zij de Poolse vertegenwoordiging in Ramallah die een gift schonk, via de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP), om de oude speelplaats te vernieuwen. Op die dag kwam de Poolse Ambassadeur, Mw. Alexandra-Bokwska/McCabe, uit Ramallah de Tuin van de Vrede openen. Ze was vergezeld van een delegatie uit Warschau en vertegenwoordigers van de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP).
Met de Pauselijke Missie voor Palestina
Sami El Yousef, regionaal manager van de PMP, hield een toespraak. Hij was er trots op dat hij vroeger had gewerkt samen met Alice Sahhar, de oprichter van Jeel al Amal. Hij was blij om hier de volgende generatie van de familie Sahhar te ontmoeten.  Dansen van de ‘dabkeh’
Toen de gewaardeerde gasten onderweg waren om het lint door te knippen, genoten ze van de wondervolle verrassing van de “dabkeh”. Dat is de Arabische traditionele folkloristische dans. De melodieën van de muziek uit het Palestijnse erfgoed liet iedereen voelen dat ze willen dansen en lichtbundels van vreugde verspreiden.Vrijgevige Poolse ambassadeur
De opening van de speelplaats is groots gevierd. De Poolse ambassadeur maakte een rondleiding door heel Jeel al Amal. Ze had veel aandacht voor de kinderen. Overal verspreidde ze vreugde en we waren beduusd door haar vrijgevigheid en haar grote hart. Ze deelde snoep uit, maar ook potloden en andere materiaal om te tekenen. Meteen begonnen de kinderen daarmee te werken.

Speelplaats voor peuters en kleuters
Het was ook verwonderlijk te zien dat de peuters en de kleuters binnen stormden in hun “Tuin van de Vrede” en vrolijk rond speelden. Het is een ogenblik dat je nooit vergeet. Die vreugde en die lach te zien op de gezichten van de kinderen. Dat is met geen pen te beschrijven. Het veroverde iedereen die aanwezig was. De herinnering aan die dag zal nog jaren lang in hun geheugen gegrift staan.


Tuin van de vrede
De tuin is “Tuin van de Vrede” genoemd, omdat wij bidden en hopen dat er vrede zal heersen in onze gekwelde streek. Maar ook als een plek waar onze kinderen vreedzaam kunnen spelen in een prachtige tuin, doodgewoon en vrij, zoals andere kinderen overal in de wereld. Dit ontbreekt in Palestina in het algemeen en in Betanië in het bijzonder.

De volgende dag hebben ze me opgebeld. Ze zeiden dat ze helemaal onder de indruk waren en heel blij met alles wat ze in Jeel hadden gezien. Dus dat was perfect!

Aandacht van de media
Het nieuws kwam in de Palestijnse kranten en op Facebook ‘Poland in Palestine’ (4-11-2014). Klik hier. En op Facebook van de Pauselijke Missie in Jeruzalem verscheen op 5 november een kort artikel met tien foto’s. Klik hier. En op ons eigen www.facebook.com/jeelalamal. Klik hier.

Planten en verzorgen van de tuin
Begin december kwamen vrijwilligers uit het Noorden van het land naar Jeel al Amal. Ze hadden bloemen bij zich, planten en citroenbomen voor de nieuwe tuin. De kinderen renden van de ene plaats naar de andere met hun eigen plant in de hand. En ze maakten een kuiltje om deze zelf te planten. Ze waren zo opgewonden en hadden een geweldige tijd.

Het is verbazend hoe ze zorg dragen voor alles. Ze zijn ook zo trots op hun kleine Tuin van de Vrede. Deze ziet er nu nog mooier uit met die nieuwe kleurrijke aanplanting rondom de speeltuin.

 
    Najwa Sahhar/Sayegh

-  TOP PAGE -