JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 25 - 10 - 2014

Het geliefde gebed van Alice

Jaargang 7 - JEEL NIEUWS - Nummer 7
17 oktober 2014

TER GEDACHTENIS AAN
ALICE SAHHAR
Jeel Nieuws
- - - - - - -

Bij de foto

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.

- - - - - - -

Jeel op Facebook

Jeel al Amal is ook actief op Facebook.
Klik hier:


- - - - - - -


Berichten van de Stichting
Jeel al Amal


Zeg het anderen.

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten dat deze bestaat.

Ton van den Ende
Secretaris
Stichting Jeel al Amal

.

Aan de vrienden van Jeel al Amal


Basil Sahhar deelde de toewijding van zijn vrouw Alice om hulpbehoevende jongens te beschermen en goed te doen. Beiden gingen vaak door de straten op zoek naar dakloze en hulpbehoevende families.

 

Toen Basil in 1987 overleed, liet hij zijn metgezel achter met een zware verantwoordelijkheid op haar schouders. Maar Alice bleef zich inzetten om kinderen in nood te helpen. Toen zij wist dat ze binnenkort zou sterven, zei ze: “Ik weet dat God zal blijven zorgen voor de kinderen van Jeel al Amal”.


We hebben Alice Sahhar, mede oprichter van Jeel al Amal, herdacht op 2 oktober 2014. Op die dag waren er zes jaar verstreken sinds haar grote hart stopte met slaan. Haar liefde voor de kinderen en haar meevoelen met hen bleef levend tot haar laatste adem. Op haar sterfbed, terwijl ze nog nauwelijks bij bewustzijn was, zij ze: “Wie zal zorg dragen voor de kinderen van Jeel al Amal?” Ze hief haar beide handen op en zei: “God zal het doen”.   


Vanuit haar innerlijke zelf schonk ze kracht aan iedereen in Jeel al Amal. Ze leerde ons hoe we geduldig konden zijn, en hoe we konden geloven in onszelf en in onze dromen.


Zo vertelde een van de kinderen me eens dat zij een stukje papier nam. Ze schreef er op: “Je bent pienter”, en ze vertelde de jongen dat hij dit papiertje in zijn zak moest houden. De jongen vertelde dat hij zich zo overtuigd voelde. Hierdoor leerde hij in zichzelf te geloven. En van tijd tot tijd kijkt hij nog op dat briefje.


Het doet pijn om haar te moeten missen, haar lach, haar blijmoedigheid. Ze heeft een grote leegte achter gelaten, die niemand kan vullen. Zoals een van de kinderen eens tegen me zei: “haar geest is nog steeds rondom ons. Ik kan nog steeds voelen dat ze bij ons is”.


Ze was een stevige vrouw die deed wat juist is en wat nodig was voor de kinderen die helemaal op haar aangewezen waren.


Ik ben er zeker van dat je ons vandaag kunt horen als we over je spreken. We weten dat je over ons waakt vanuit de hemel. We weten dat je met onze Heer een gids bent op ons pad. Het werk dat nog steeds gedaan wordt in Jeel zou niet mogelijk zijn zonder jou, die over ons waakt.


We bidden voor jouw zoete en gezegende ziel en ik weet dat jij naar ons kijkt en zegt: “Huil niet omdat ik hier niet meer ben, maar glimlach omdat ik hier ben geweest”. We zullen meer doen dan glimlachen als herinnering aan jou.


Je hebt een erfenis nagelaten van 56 jaar werken. Kinderen die verloren liepen, verlaten waren of verweesd zijn dokter geworden, advocaat of ingenieur dank zij jouw liefde en zorg. Ik ben zeker dat je rust in de hemel met de heiligen. Dat God jouw ziel mag zegenen! Rust in vrede, MAMA


De liefde van Alice en Basil Sahhar, de geestelijke grondleggers van Jeel al Amal, was eindeloos. Ze hebben gegeven vanuit de diepte van hun hart, volledig toegewijd aan de opdracht die zij in hun leven hadden. Gezegend zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien (Mt 5:8).Het geliefde gebed van Alice


Wanneer je zorg draagt voor anderen,

Draagt God zorg voor jou.


Als je jouw leven geeft aan anderen,

Zegent  God jou.


Als je jouw liefde laat uitstromen,

Laat God zijn liefde stromen naar jou.

God zegent je en leidt je,

God maakt je sterk en verkwikt je.

Dat God jou moed mag geven en hoop,

Zodat ZIJN kostbare, liefdevolle zorg

Wordt geëerd door jou.    Najwa Sahhar-Sayegh

  

-  TOP PAGE -