JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 10 10 2014

Project: ‘Leermoeilijkheden’ in Jeel

Jaargang 7 - JEEL NIEUWS - Nummer 5
5 juli 2014

ADHD: EEN GODSGESCHENK
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Achtergrond van het project

Jeel al Amal geeft een thuis en draagt zorg voor wezen en kinderen in nood. Ze komen uit verschillende sociale achtergronden en waren onderworpen aan omstandigheden zonder echte scholing en in een uitzichtloze omgeving.Het aantal kinderen dat deze zorg nodig heeft, neemt toe. Daarom heeft het bestuur van Jeel al Amal, met de hulp van de Faisal Husseini Foundation, het programma: ‘Leermoeilijkheden’ uitgevoerd. Zie Jeel Nieuws Januari 2013.Op twee niveau’s
Professor Jawad Dweik gaf een training op twee niveau’s.

1- Op theoretisch niveau behandelde hij het menselijke aspect van de leerkrachten ten aanzien van de kinderen met leermoeilijkheden.

2- Op het praktische niveau was er een training, gericht op strategieën, tussenkomst en testen.
 De leerkrachten werden overtuigd
Door de training werden leerkrachten overtuigd dat:

1 iedereen kan leren;

2 ADHD een godsgeschenk is en geen belemmering vormt om je te ontwikkelen en dingen te ontdekken;

3 een groot aantal creatieve professionals en bekende personen leerproblemen had;

4 en dat psychologisch evenwicht een kernpunt is om je leven te veranderen en obstakels te overwinnen.Workshop en tentoonstelling

De grote finale van het project was een workshop en een tentoonstelling van opvoedkundige materialen die de leerkrachten gebruiken als gereedschap om de leervaardigheid van de kinderen te versterken.

De titel van de tentoonstelling was: ‘Ondanks mijn moeilijkheden, kan ik mijn ambities uitvoeren - YES I CAN’.
Zeven hoekjes
De tentoonstelling bestond uit hoekjes, aansluitend bij de specifieke leermoeilijkheden van de kinderen.

1- ‘Zodat we ons herinneren’ hoek,
geeft inzicht en aangepaste werktuigen met richtlijnen voor kinderen die vergeetachtig zijn. Deze gereedschappen kunnen gebruikt worden tijdens testen.

2- ‘Mijn taal is mijn schat’ hoek,
laat toe dat het kind vrijelijk zijn gedachten uit en zijn woordenschat verrijkt.

3- ‘Hand in hand’ hoek,
helpt de kinderen te organiseren en deel te zijn van een proces.

4- ‘Speel en leer’ hoek,
spelletjes gebruiken die opvoedkundige waarden hebben, en door spelenderwijs te leren is het kind gemotiveerd om te leren en wordt de dagelijkse sleur doorbroken. Zie ook Jeel Nieuws, april 2014.

5- ‘Lees en schrijf’ hoek,
met lezen en schrijven alleen ben je er nog niet; een kind met leermoeilijkheden kan veel meer doen met inhoud en bekwaamheid.

6- ‘Wees opimitisch’ hoek,
een succesvolle leerkracht beklemtoont de positieve kanten van het kind, helpt tegelijkertijd de schuwe en psychologisch beschadigde kinderen over hun angst heen te komen en versterkt hun gevoel van zelfwaardering.

7- ‘Succes Verhalen’ hoek,
Achter elk kind met leermoeilijkheden staat een deerniswekkend verhaal, waarover je een boek kan schrijven. Dat vormt de belangrijkste reden van de leerproblemen. Maar door de juiste tussenkomst zijn kinderen wel in staat om dit verhaal te boven te komen.

Rami, een van de kinderen met leerproblemen, zegt: “Nu houd ik van de school. Ik doe het veel beter en voel dat mijn leraren om mij geven, en ik kan slagen.”Wat leerkrachten inzien
- We hebben nu de aangepaste leermiddelen om aan de kinderen uit te delen.

- De training heeft me geleerd allereerst een moeder te zijn voor die kinderen en op de tweede plaats een leraar.

- Ik ben begonnen om vanuit een ander oogpunt te kijken naar kinderen met leerproblemen. Hun succes werd mijn succes.

Andere scholen bezochten
de tentoonstelling
Scholen uit Jeruzalem en de West Bank bezochten de tentoonstelling om te leren van de ervaringen in Jeel al Amal. Onze leerkrachten kregen de gelegenheid om hun inzichten toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Dat was werkelijk een ervaring voor ieder van hen. Voor de eerste keer moesten zij het hoofd bieden aan een menigte professionals en leerkrachten van scholen, die de microfoons namen en het voortouw.


Reactie van de organisatoren
Het bestuur en de staf van Jeel al Amal kregen luid applaus voor hun inzet en toewijding voor wat ze brachten over deze ingrijpende verandering. Zij hebben zich enorm ingezet na schooltijd.

De organisatoren hadden met meer scholen samengewerkt, maar de inspanning die hier geleverd was, hadden ze op geen enkele andere school gezien. Dat werd publiekelijk aangekondigd. En daar zijn we werkelijk trots op.

Project: ‘Leermoeilijkheden’
Trainer
Professor Jawad Dweik, specialist om bij ADHD het onderwijs en de toetsen voor kinderen met leerproblemen aan te passen.

Organisatie
Het bestuur van Jeel al Amal heeft dit project opgezet, met de hulp van de Faisal Husseini Foundation in het kader van een programma om de scholengemeenschap in Jeruzalem op een hoger plan te brengen.

    Najwa Sahhar-Sayegh
  
-  TOP PAGE -
Jeel Nieuws
- - - - - - -

Bij de fotoKlik je op de foto, dan krijg je een vergroting.

- - - - - - -

Jeel op Facebook

Jeel al Amal is ook actief op Facebook.
Klik hier:


- - - - - - -


Berichten van de Stichting
Jeel al Amal


€ 1.200 voor het zomerkamp

Ook dit jaar is het zomerkamp mogelijk mede dank zij giften van vrienden in Nederland. Dit jaar hebben we €1.200 overgemaakt. Dank aan de milde gevers namens de jongens.

Verzoek

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten dat deze bestaat.

Ton van den Ende

.