JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 24 - 06 - 2014

Zomerkamp 2014

Jaargang 7 - JEEL NIEUWS - Nummer 4
21 juni 2014

PIZZA, PIZZA
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Het zomerkamp 2014 van Jeel al Amal, voor jongens die in Jeel blijven omdat ze helemaal geen familie hebben naar wie ze toe kunnen gaan, is begonnen.

Samen pizza’s bakken is een feest.


Die ziet er goed uit.

De vrijwilligsters eten een hapje mee.
En die oude muur wordt een kleurrijk kunstwerk.
De kinderen verheugen. Hun schaterlach bewijst eens te meer dat hoop altijd levend blijft en dat hun een stralende toekomst wacht.

    Najwa Sahhar-Sayegh
  
-  TOP PAGE -
Jeel Nieuws
- - - - - - -

Bij de fotoKlik je op de foto, dan krijg je een vergroting.

- - - - - - -

Jeel op Facebook

Jeel al Amal is ook actief op Facebook.
Klik hier:


- - - - - - -


Berichten van de Stichting
Jeel al Amal


€ 1.200 voor het zomerkamp

Ook dit jaar is het zomerkamp mogelijk mede dank zij giften van vrienden in Nederland. Dit jaar hebben we €1.200 overgemaakt. Dank aan de milde gevers namens de jongens.

Verzoek

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten dat deze bestaat.

Ton van den Ende

.