JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Open Dag 2010/2011

Jaargang 4 - JEEL NIEUWS - Nummer 5
17 juni 2011

EEN DAG VAN FESTIVITEITEN
EN VREUGDE
Jeel Nieuws
- - - - - - -
Ga naar onderwerpen in dit nummer


- - - - - - -

Bij de foto’s

De foto´s zijn gemaakt tijdens de Open Dag door Jbara Alzagharneh, studieleider in Jeel al Amal.Klik je op een foto, dan krijg je een vergroting.

- - - - - - -
Verzoek

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten dat deze bestaat.

- - - - - - -


Berichten van de Stichting
Jeel al Amal

€ 1.100 voor het zomerkamp

Door giften van de Vrienden van Jeel al Amal hebben we in juni 2011 al een bedrag van  €1.100 kunnen overmaken naar Jeel al Amal als bijdrage voor het zomerkamp.

Namens de jongens van harte bedankt.

Zomerkamp 2011
Voor de jongens die in de zomer in Jeel al Amal blijven omdat ze geen familie hebben bij wie ze terecht kunnen, is er ook dit jaar van juni tot en met augustus  een zomerkamp.

Giften die binnen komen op de bank-rekening van de Stichting Jeel al Amal, worden voor dit doel besteed.

Folders over het zomerkamp
Als je reclame wilt maken voor het zomerkamp, kan je een aantal gratis folders bestellen. Klik hier.

Informatie
Informatie over  het zomerkamp vind je in Jeel Nieuws jg 2 nr 4.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

De festiviteiten op de Open Dag in Jeel al Amal op 4 juni 2011 markeerden het einde van het schooljaar 2010/2011. Het was een fantastische  dag waarop de kinderen uitstekende uitvoeringen gaven met muziek, folkloristische dansen en korte sketches.
Glimlach op de gezichten
Het hoofd van de school, mevrouw Rana Faroun, had in een welkomstwoord de aanwezigen en de vertegenwoordiger van de Vereniging van charitatieve instellingen bedankt voor hun aanwezigheid op deze dag die hoop en glimlach terugbrengt op de gezichten van onze kinderen.Zij onderstreepte de noodzaak om opvoeding en goede waarden te blijven hanteren als het parool in ons leven, en om liefde te scheppen en bruggen van communicatie en vrede tussen alle mensen. - NAAR BEGIN PAGINA -   


Musici zonder grenzen
Musici Zonder Grenzen vermaakten de kinderen met hun optreden en vooral met een lied over een arme man die graag macaroni eet, zelfs als hij geen geld heeft om het te kopen. De kinderen moesten lachen zoals ze nog nooit hadden gedaan.Ook kinderen van de belangstellenden mochten hieraan meedoen. Het was geweldig om te zien met hoeveel vreugde de kleintjes de bewegingen nadeden van Fabienne van Eck van Musici Zonder Grenzen.  - NAAR BEGIN PAGINA -     


Dansen, zingen en toneel spelen...
De kinderen, begeleid door hun muziekleraar, zongen prachtige liedjes over hoe vrede en liefde kunnen zegevieren in ons land.Meisjes van groep 7 voerden een korte sketch op. Daarin kwam goed naar voren het belang van kennis en lezen om kracht te geven aan vrouwen en de mensheid in het algemeen. De toehoorders genoten geweldig van de folkloristische dansen (dabkeh) met de band van de school en bleven heel de voorstelling klappen. - NAAR BEGIN PAGINA -    


Vrienden van de bibliotheek
‘Vrienden van de bibliotheek’ is een groep meisjes die in de loop van het schooljaar uit verschillende klassen zijn gekozen. Ze nemen deel aan de uitvoering van activiteiten om het lezen in de schoolbibliotheek te bevorderen.Ze brachten in een toneelstukje hun activiteiten voor het voetlicht en bemoedigden hun mede leerlingen om op zoek te gaan naar kennis, en om hun vaardigheden te verrijken door te lezen. - NAAR BEGIN PAGINA -   


Alice Sahhar herdacht

“Als het niet voor haar was, dan zouden  we niet hebben bereikt wat we vandaag in Jeel al Amal hebben bereikt. Zij was de zorgzame moeder, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ieder van ons, want ze heeft ons de betekenis geleerd van offer en liefde voor elkaar, vooral in moeilijke tijden. Zij leerde ons hoe we moeilijke omstandigheden kunnen trotseren en ze leerde ons geduld. Van haar leerden we de wilskracht om onze doelstellingen te bereiken en toewijding om te werken.”“Dat God haar ziel mag zegenen en ons de moed geven ons menslievende werk voort te zetten door de misdeelde kinderen in Palestina op te voeden en op te leiden. De zoete herinnering aan haar blijft bij ons in ons hart en overal waar we rondgaan in het huis.” Met deze emotionele woorden besloot Mw. Faroun haar speech. - NAAR BEGIN PAGINA -   


Gelauwerd
Daarna eerde zij de kinderen uit alle klassen die uitstekende studieresultaten hadden gehaald en er werden medailles gegeven aan kinderen die sportieve resultaten hadden behaald met basketbal, tafeltennis en voetbal.Voor de kinderen en alle aanwezigen was het een dag die je je blijft herinneren. En, inderdaad, moge God ons altijd de kracht geven om onze kinderen een betere toekomst te bezorgen. - NAAR BEGIN PAGINA -  

    Najwa Sahhar-Sayegh
Later op de dag herdacht mevrouw Faroun een vrouw die ons van harte dierbaar is, mevrouw Alice Sahhar, die Jeel al Amal heeft opgericht en haar leven heeft besteed door te zorgen voor noodlijdende kinderen.