JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop

Aan de vrienden van Jeel al Amal

In 1972 maakte Basil Sahhar, samen met Alice, een tekening van twee jongens die samenwerken. Ze dragen een open boek, op een lessenaar. Maar het is ook een toorts met een vlam, en een zon die stralend licht geeft. Op een sierlijke band zie in het Arabisch en Engels: “Jeel al Amal”.

Er staat nog meer tekst op. Je kunt het jaartal ontcijferen: 1972. In dat jaar verlieten Basil en Alice met hun kinderen Jeruzalem. Ze gingen in Betanië wonen. In het aangrenzende huis begonnen ze Jeel al Amal: een huis en school voor twintig thuisloze jongens. Binnen een jaar waren het er honderd.

    

Deze tekening maakt de droom over Jeel al Amal zichtbaar en is daarom vanaf 1972 gebruikt als logo. Maar een logo moet in één oogopslag duidelijk zijn en de vele details maakten dat onmogelijk. Zonder al deze details komt het hart van de tekening beter over. Deze bewerking is door het bestuur aanvaard als het logo van Jeel al Amal.

In dit logo kun je de inspiratie zien van Basil: “Een goede opvoeding is het beste wapen”. En je voelt de hartstocht van Alice, dat jongens opgroeien tot volwassen mensen met een open geest, die in samenwerking met anderen al hun talenten kunnen ontplooien.

Het logo toont Jeel al Amal als een warm en liefdevol nest, waar een nieuwe generatie opgroeit, vol hoop op een toekomst waarin mensen in vrede samenleven.

    Ton van den Ende

- - - - - - -
 
Bericht van de Stichting Jeel al Amal

In samenwerking met Najwa groeit achter de schermen de officiële Engelstalige website van Jeel al Amal: www.jeelalamal.org. Beide versies komen er hetzelfde uit te zien.   

Berichten over Jeel al Amal zijn in de Engelse en Nederlandse versie gelijk. In de Nederlandse versie kan je bovendien informatie aantreffen over de Stichting Jeel al Amal in Nederland.

www.jeelalamal.nl is gestart op 1 september 2009. Sindsdien hebben 363 bezoekers al 943 bezoekjes gebracht en zijn 3152 pagina’s bekeken.  

Ton van den Ende

Financieel verslag 2009
Dankzij alle bijdragen, konden we 650 Euro overmaken voor het zomerkamp 2009 én de kosten van de Nederlandse website betalen.
Reinier Verhoeven, penningmeester

Laatste update 07 - 12 - 2011

Droom in beeld

Jaargang 3 - JEEL NIEUWS - Nummer 1
19 februari 2010

VAN TEKENING TOT LOGO
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2010

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto’s

Links: tekening over Jeel al Amal, 1972.
Rechts: nieuwe logo, 2010

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.

2009: Stichting

Jeel al Amal

Inkom -sten

Uit-gaven

Bank saldo

31 december 2008  533,66

Giften + rente

 872,42Kosten KvK, bankkosten, buitenlandse betalingen


    71,95


BIJDRAGE WEBSITE


 113,05


STORTING JEEL AL AMAL: zomerkamp


 650,00


Totaal

872,42

  835,00

     37,42


1 januari 2010571,08