JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Er ontstaat een traditie

Jaargang 2 - JEEL N IEUWS - Nummer 10
30 december 2009

KERSTDINER IN RAMALLAH
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2009

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto’s

Een levendig kerstdiner in RamallahNajwa’s dochter Rula verkoopt loten.

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Op 17 december hielden de ‘The Friends of Jeel al Amal Society’ een feestelijk diner naar aanleiding van kerstmis in de Grieks Orthodoxe Club in Ramallah . Het was de bedoeling geld in te zamelen voor de school van Jeel al Amal, om daarmee de salarissen van de medewerkers en enkele rekeningen van de laatste twee maanden te kunnen betalen. De plaatselijke gemeenschap reageerde enthousiast. Er werden 190 kaarten verkocht van 120 shekel per stuk, ongeveer €22,00. Ondanks het uitermate slechte weer, waren er op de avond ruim honderd gasten aanwezig. Tijdens de maaltijd genoten zij intens van een levendig programma.Een koor uit Bet Sahour - ten oosten van Betlehem - opende de avond met kerstliederen. Hun hemelse stemmen vulden de zaal met een feestelijke en warme kerstsfeer. De aanwezigen hebben dit zeer gewaardeerd. Het koor trad gratis op, en ook hun reiskosten betaalden ze zelf. Aansluitend gaf ondergetekende een voordracht over Jeel al Amal. Ik vertelde de gasten over de geschiedenis van Jeel al Amal, en de verzorging die op de school en in het jongenshuis wordt gegeven aan de kinderen en wezen.   Na het diner vierden de jongeren onder de gasten de feestvreugde door blij te dansen op de muziek van een DJ, die een wonderlijke mix had van de meest populaire dansmelodieën. Tussen het dansen door werd een loterij gehouden. Zeventien prijzen waren beschikbaar gesteld door winkeliers in Jeruzalem en Ramallah. De hoofdprijs, een reis voor 2 personen naar Sharm al Sheikh in Egypte, was geschonken door een reisbureau in Jeruzalem.Er waren ook enkele vooraanstaande religieuze en politieke  persoonlijkheden aanwezig. Samen met veel anderen waren zij gekomen om Jeel al Amal te ondersteunen bij het edele doel om wezenlijke diensten te verlenen aan de gemeenschap.  

‘The Friends of Jeel al Amal Society’ is van plan dit soort bijeenkomsten regelmatig te organiseren, naar aanleiding van de belangrijke christelijke en moslim feesten in de loop van het jaar. Als dit een traditie wordt, zal Jeel al Amal meer bekendheid en steun krijgen binnen de Palestijnse gemeenschap.

Verder wens ik al onze vriendinnen en vrienden in Nederland een gelukkig en voorspoedig 2010.

    Najwa Sahhar-Sayegh