JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Directeur Fondswerving aangesteld

Jaargang 2 - JEEL NIEUWS - Nummer 5
12 juni 2009

ZAHRA KHALIDI
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2009

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Zahra Khalidi, nieuwe directeur fondswerving

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Op 1 mei 2009 heeft het bestuur van Jeel al Amal een directeur fondswerving aangesteld. Haar naam is Zahra Khalidi - Zahra betekent bloem. Zij moet zorgen voor een gezonde financiële basis voor het jongenshuis en de school. Zij dient een plan op te stellen voor fondswerving én een actieplan met meetbare doelstellingen voor een periode van drie tot vijf jaar.  

Zij zal correspondentie voeren met mogelijke  donoren; programma’s en projecten ontwikkelen en concepten maken voor rapporten en budgettering, in samenwerking met de financieel medewerker in het bestuur. Op het gebied van media en communicatie zal zij PowerPoint presentaties en brochures voorbereiden. Ze moet ook plannen ontwikkelen voor het jongenshuis en de school.Zahra begint haar taak op een moment dat de financiële situatie heel kritiek is. Na de dood van Alice in oktober 2008, is gebeurd wat zij altijd vreesde. Voor het eerst in 35 jaar is het bestuur niet in staat om rekeningen en salarissen te betalen. Er is al een achterstand van vier maanden. Het grootste probleem is, dat veel donoren hun programma’s hebben beëindigd of hun aandacht richten op gebieden in Palestina die zwaarder getroffen zijn, zoals Gaza.

De leiding van het jongenshuis en van de school zijn met Zahra overeengekomen om wereldwijd een oproep te sturen om fondsen te werven voor het dekken van de vaste  lasten. Wij willen onze vrienden in het buitenland benaderen bijdragen te geven voor initiatieven om de kinderen betere omstandigheden te geven. Vooral willen wij hen toerusten om te zoeken naar vreedzame oplossingen. Dit is hoog nodig in onze tijd en vooral in ons land.

     Najwa Sahhar-Sayegh
- - - - - - -

Bericht van de Stichting Jeel al Amal
We zijn dankbaar voor de afspraak met de Stichting Jeel al Amal in Nederland, dat hun giften - nu en in de toekomst - besteed worden voor de jaarlijkse zomerkampen [zie verder]. De Vrienden van Jeel al Amal hebben al € 650,00 kunnen overmaken. Dit sterkt ons in de verwachting, dat ook de andere plannen van de grond zullen komen. Van harte bedankt namens de kinderen en alle medewerkenden.

    Najwa Sahhar-Sayegh