JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Als ze die niet naar hun familie kunnen

Jaargang 2 - JEEL NIEUWS - Nummer 4
1 mei 2009

ZOMERKAMPEN
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2009

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Kijkje in een klas van de gemengde basisschool.

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

In de zomervakantie gingen kinderen naar huis naar de ouder die nog leeft of naar verwanten als beide ouders overleden zijn. De laatste jaren hebben veel ouders en verwanten geweigerd de kinderen in de zomer thuis te ontvangen. Door de verslechterende economische situatie is het voor hen namelijk niet mogelijk een baan te vinden en een inkomen, wat nodig is om de kinderen te onderhouden als ze thuis komen.

Daarom blijven 40 - 45 jongens tijdens de zomervakantie op het terrein. De school heeft allerlei leerzame en ontspannende programma’s bedacht. Die zijn bedoeld als hulp om gevoelens van afwijzing te boven te komen. Die kunnen namelijk ontstaan omdat hun familie niet in staat is hen in de zomer op te nemen en te verzorgen.    Gewoonlijk komen er elke zomer twee aardige vrijwilligster uit Engeland om de activiteiten voor de kinderen te verzorgen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Het zomerkamp wordt gehouden van juni tot en met augustus. Het is heel levendig en de kinderen genieten van een waaier aan boeiende activiteiten: uitstapjes,  picknick, lessen in muziek en kunst, Dabkeh (Arabische volksdans) en handwerken. We werken ook veel samen met andere niet-gouvernementele organisaties in de omgeving. Zo zijn er al acht jaar workshops geweest van Photoshop in samenwerking met het Sa’eed Khoury IT Centrum op de al-Quds universiteit.

Het vorig jaar waren er activiteiten zoals:
* lessen tafeltennis
* kunstklassen
* taalklassen: Engels en Hebreeuws
* muzieklessen
* zwemles, eens per week
* vijf uitstapjes
* twee muziekuitvoeringen: een werd verzorgd
  door een Amerikaanse groep en de andere
  door het  al-Sanabal Theater, een plaatselijke
  groep.

Tijdens het zomerkamp krijgen de kinderen verfrissingen aangeboden tijdens een pauze in de ochtend en bij lunchtijd.

We zijn er van overtuigd, dat de kinderen zich vermaken, en waardering hebben voor de zorg en aandacht die aan hen gegeven worden in de zomer, terwijl veel anderen zich thuis vervelen en liever zouden teruggaan naar school om te profiteren van de ontspannende programma’s.   

    Najwa Sahhar-Sayegh