JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Een kinderhand is gauw gevuld

Jaargang 2 - JEEL NEWS - Nummer 2
23 januari 2009

BEGROTING 2009: RUIM 2 TON
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2009

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Aan de linkerkant zie je het schoolgebouw en rechts het jongenshuis.

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Op 11 januari heeft het bestuur van Jeel al Amal het budget voor 2009 goedgekeurd. De vaste kosten bedragen jaarlijks € 206.000. Dit geld moet komen van organisaties als World Vision, McCabe, van vrienden en kerken.  

De grootste hoofd breker vormen de salarissen: jaarlijks €109.745 ofwel €9.145 per maand. Dit is voor 33 medewerkers, die gemiddeld € 277 per maand ontvangen!! Voeding voor e jongens die in het huis leven is begroot op € 47.140 per jaar. Dat is € 906 per week of € 129 per dag.  

Zie de begroting als PDF.Als een kind hulp nodig heeft, moet je die geven. Vanuit die instelling zijn Basil en Alice in 1972 begonnen: leven van dag tot dag, van de hand in de mond, in het vertrouwen dat mensen deze hand zullen vullen.

De stuk grond waarop de nieuwbouw staat, heet in het kadaster: “Al Aisa”. Dat betekent: “Van Jezus”. Alice zei altijd: “Het is zijn huis. Hij zal voor de kinderen zorgen. Wij hoeven alleen maar ons werk te doen.” Haar vertrouwen heeft nu al 36 jaar gewerkt.

     Ton van den Ende  

- - - - - - -

Stichting Jeel al Amal
Fianciële verantwoording 2008

Op 14 januari 2009 maakte de penningmeester van de Stichting Jeel al Amal het onderstaande jaaroverzicht over 2008, dat door het bestuur is vastgesteld. De bedragen zijn in Euro’s.

Reinier Verhoeven, penningmeester.

2008: Stichting

Jeel al Amal

Inkom sten

Uit-gaven

Saldo

31 december 2007 2.162,47

Giften + rente

   431,47Kosten Kamer van Koophandel


     27,00


Kosten buitenlandse betalingen


     24,50


Kosten bank


       8,78


STORTING JEEL AL AMAL


2.000


Totaal

   431,47

 2.060,28

- 1.628,81


1 januari 2009     533,66