JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

Een verjongd bestuur

Jaargang 2 - JEEL NIEUWS - Nummer 1
16 januari 2009

HET GAAT GOED MET JEEL
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2009

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Jeel al Amal: de school. Gratis onderwijs voor 350 meisjes en jongens

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

De zes kinderen van Alice en Basil hebben het voortouw genomen. Ze hebben de opzet en de structuur van de organisatie van Jeel al Amal op papier gezet, zochten kandidaten voor het bestuur en legden contacten met instanties om zaken uiteen te zetten.

Begin januari is een nieuw bestuur gekozen door de Algemene Vergadering die bestaat uit ongeveer 35 personen. De meeste van hen zijn verbonden aan instellingen en organisaties. Eén bestuurslid is vanaf het begin in functie; dat verzekert continuïteit. Er zijn twee vrouwen: een heeft B.A. Onderwijskunde én Najwa Sayegh-Sahhar, die is herkozen. Vier nieuwe leden hebben als kind in Jeel al Amal geleefd. Het zijn een advocaat, een computer ingenieur, professor aan de El Kuds Universiteit in Jeruzalem; een manager bij een ziekenhuis en de UNWRA én een zakenman. Zij vormen een fris, verjongd bestuur.     

Het is ook een ondernemend bestuur. Oude dromen komen op de agenda: de school van Jeel al Amal uitbouwen nieuwe klaslokalen voor drie leerjaren middelbaar onderwijs. Er zijn plannen om land te kopen. Commissies en werkgroepen beginnen aan fonds werving en PR. Er wordt een directeur aangezocht en er komt een Engelstalige web-site. De URL is: www.jeelelamal.org. De nieuwe opzet voor Jeel al Amal is aanvaard en de begroting 2009 is goedgekeurd.   In 1972 volgden Alice en Basil Sahhar hun hart. Ze begonnen in Betanië gewoon met “Jeel al Amal: Generatie van de Hoop”. Er is veel bereikt en dat wordt nu verder uitgebouwd.

“Het gaat goed met Jeel al Amal”, laat Najwa enthousiast weten. Wij, vrienden van Jeel al Amal, mogen bijdragen om deze hoop op een betere toekomst levend te houden. Bij voorbaat dank.

Met de wens, dat 2009 voor allen een hoopvol jaar mag worden.

    Ton van den Ende