JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop

Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2008

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Artikel en foto zijn overgenomen met toestemming van de redactie van “This week in Palestine”.

Issue December 2008 is een feestnummer vanwege het tienjarig bestaan. Zie de boodschap van de uitgever. Click here.  - Een felicitatie waard.

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Het digitale maandblad: “This week in Palestine”  heeft een rubriek: “Persoonlijkheid van de maand”. Voor december 2008 was dat Alice Sahhar, zoals Najwa mailde. Hieronder volgt de vertaling. Voor de  originele Engelse tekst klik hier.

In 1972 hebben Basil en Alice het weeshuis Jeel al Amal opgericht in Betanië, eerst als een tak van Rawdat al Zuhur. Alice geloofde dat alles verloren was, behalve de hoop. Daarom noemde zij haar nieuwe weeshuis: “Generatie van de Hoop: Jeel al Amal”. Alice sloot weeskinderen met uiteenlopende achtergronden in haar armen. Ze gaf hun een onderdak en opvoeding. Zij beantwoordde de eerste behoeften van de armen en zorgde dat kinderen van arme gezinnen de basisschool volgden en hoger onderwijs. Alice was er van overtuigd, dat hulpbehoevende kinderen menselijke wezens zijn, ongeacht hun religie of etnische afkomst. En ze zou de retorische vraag stellen: “In welke taal huilt een kind?”     
In 1987 overleed Basil. Hij liet zijn gezellin Alice achter met een enorme verantwoordelijkheid op haar schouders. Mensen bleven haar hulp zoeken voor de zieke kinderen, die zij zo nodig naar een ziekenhuis doorstuurde. Ze bracht eenheid in gebroken families en nam het op voor vrouwen die misbruikt waren.

Vol toewijding bleef Alice mensen helpen, zelfs tijdens haar laatste dagen in het ziekenhuis. Toen zij voelde dat haar uur naderde, vertelde ze aan de dokter dat - hoewel ze hield van de kinderen in Jeel al Amal en zich zorgen maakte om hun toekomst - zij wist dat God naar hen zou omzien.    

Alice overleed in de vroege uren van 2 oktober, maar haar erfenis leeft verder in veel kinderen die ingenieur, dokter, professor aan de universiteit of beroepskracht zijn geworden. Alice had een duidelijke mening over de rechten van hulpbehoevende kinderen, de waardigheid van de menselijke persoon, en over de misdaad om de eer te doden. Ze droomde van een Palestina dat vrij is van onrecht en onderdrukking, waar Palestijnen zouden kunnen leven in vrede en waardigheid.   

Het begin van dit artikel staat in het vorige nummer van Jeel Nieuws. Lees daar.     

Laatste update 07 - 12 - 2011

In: “This week in Palestine”

Jaargang 1 - JEEL NIEUWS - Nummer 12
19 december 2008

PERSOONLIJKHEID VAN DE MAAND 2