JEEL AL AMAL
Giften via
Stichting Jeel al Amal

Vanuit Nederland

* IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Ten name van
  Stichting Jeel al Amal

Vanuit andere
EU-landen

* Overmaken van geld  in Euro’s naar Jeel al Amal van een privé rekening in een ander EU-land met telebankieren, is vrij van bankkosten.

IBAN: NL74 TRIO 0212 4877 79
* Beneficiary: Stichting
  Jeel al Amal

- - - - - - -

Giften via Bank in Oost Jeruzalem

* Aan: Jeel al Amal
* Naam: Bank Mercantile
  Discount
* Bank nummer: 17
* Adres: Salah Eddin
  Street, East Jerusalem
  via Israël
* Branch number: 638
* Rekeningnr: 40346
* Swift nr: BARDILIT
* IBAN: IL 77 0176 3800
  0000 1403 941

Het nieuwe logo van Jeel Al Amal

Klik op de foto

om de promo

te openenPromo: Generatie

van de Hoop


Laatste update 07 - 12 - 2011

In: “This week in Palestine”

Jaargang 1 - JEEL NIEUWS - Nummer 11
12 december 2008

PERSOONLIJKHEID VAN DE MAAND 1
Jeel Nieuws

Volgende nummer

Vorige nummer

Inhoud 2008

Wil je anderen, die belangstelling kunnen hebben voor deze website, laten weten  dat deze bestaat.

- - - - - - -

Bij de foto

Artikel en foto zijn overgenomen met toestemming van de redactie van “This week in Palestine”.

Issue December 2008 is een feestnummer vanwege het tienjarig bestaan. Zie de boodschap van de uitgever. Click here.  - Een felicitatie waard.

Klik je op de foto, dan krijg je een vergroting.
Aan de vrienden van Jeel al Amal

Het digitale maandblad: “This week in Palestine”  heeft een rubriek: “Persoonlijkheid van de maand”. Voor december 2008 was dat Alice Sahhar, zoals Najwa mailde. Hieronder volgt de vertaling. Voor de  originele Engelse tekst klik hier.

Op 2 oktober overleed Alice Sahhar. Ze heeft 56 jaar met hartstocht gewerkt en laat een erfenis na van liefdadigheidswerk en dienst aan de gemeenschap in Palestina.

Alice werd geboren in Jaffa vóór de Nakba, in de familie Shoubash uit Fuhais in Jordaniè. Toen ze twaalf jaar was, werd de aanval op Jaffa steeds heftiger. Ze werd vluchteling met haar moeder. De ervaring om een vluchteling te zijn, werd een keerpunt in haar leven. Het lijden dat ze doorstond, maakte haar bijzonder gevoelig voor de menselijke waardigheid. Zij besloot vast, dat geen kind ooit nog zou mogen lijden.De familie van Alice keerde terug naar Jeruzalem. In 1952, ze was toen 16 jaar, begon zij haar werk in Dar al Awlad [Huis voor jongens]. In die tijd werd het als revolutionair gezien dat een vrouw een baan zocht. Dit betekende het begin van haar toewijding om weeskinderen te helpen door hen een gevoel van waardigheid en fierheid in te prenten én door te zorgen dat ze hun basisschool konden afmaken. Ze zorgde voor de nodige middelen om hun opleiding te vervolgen met universitaire studies.     

Alice ontmoette in Dar al Awlad Basil Sahhar, een jongeman die haar inzet deelde om mensen in nood te helpen. Basil zou op straat zoeken naar thuisloze en benadeelde kinderen. Hij zou ze naar Dar al Awlad brengen waar Alice voor hen zorgde. In 1959 trouwden Basil en Alice. Samen voedden ze hun zes kinderen op en daarnaast honderden weeskinderen.

In 1967 brak plotseling de oorlog uit. Een groot aantal mensen zocht een toevlucht in Dar al Awlad. Kort na de oorlog kwamen drie scheepsladingen hulpgoederen van de Noorse regering naar Alice. Zelf deelde zij voedsel, kleding en eerste hulpmiddelen uit aan mensen in nood.

De rest van het artikel staat in het volgende