ZOMERKAMPEN

Jg 2 nr 4

Voor kinderen die niet naar familie kunnen

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

In de zomervakantie gingen kinderen naar huis naar de ouder die nog leeft of naar verwanten als beide ouders overleden zijn. De laatste jaren hebben veel ouders en verwanten geweigerd de kinderen in de zomer thuis te ontvangen. Door de verslechterende economische situatie is het voor hen namelijk niet mogelijk een baan te vinden en een inkomen, wat nodig is om de kinderen te onderhouden als ze thuis komen.

Daarom blijven 40 – 45 jongens tijdens de zomervakantie op het terrein. De school heeft allerlei leerzame en ontspannende programma’s bedacht. Die zijn bedoeld als hulp om gevoelens van afwijzing te boven te komen. Die kunnen namelijk ontstaan omdat hun familie niet in staat is hen in de zomer op te nemen en te verzorgen.

JN 02 04big

Gewoonlijk komen er elke zomer twee aardige vrijwilligster uit Engeland om de activiteiten voor de kinderen te verzorgen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Het zomerkamp wordt gehouden van juni tot en met augustus. Het is heel levendig en de kinderen genieten van een waaier aan boeiende activiteiten: uitstapjes,  picknick, lessen in muziek en kunst, Dabkeh (Arabische volksdans) en handwerken. We werken ook veel samen met andere niet-gouvernementele organisaties in de omgeving. Zo zijn er al acht jaar workshops geweest van Photoshop in samenwerking met het Sa’eed Khoury IT Centrum op de al-Quds universiteit.

Het vorig jaar waren er activiteiten zoals:

* lessen tafeltennis

* kunstklassen

* taalklassen: Engels en Hebreeuws

* muzieklessen

* zwemles, eens per week

* vijf uitstapjes

* twee muziekuitvoeringen: een werd verzorgd

door een Amerikaanse groep en de andere

door het  al-Sanabal Theater, een plaatselijke

groep.

Tijdens het zomerkamp krijgen de kinderen verfrissingen aangeboden tijdens een pauze in de ochtend en bij lunchtijd.

We zijn er van overtuigd, dat de kinderen zich vermaken, en waardering hebben voor de zorg en aandacht die aan hen gegeven worden in de zomer, terwijl veel anderen zich thuis vervelen en liever zouden teruggaan naar school om te profiteren van de ontspannende programma’s.

 Najwa Sahhar-Sayegh