ZAHRA KHALIDI

Jg 2 nr 5

Directeur Fondswerving aangesteld

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Op 1 mei 2009 heeft het bestuur van Jeel al Amal een directeur fondswerving aangesteld. Haar naam is Zahra Khalidi – Zahra betekent bloem. Zij moet zorgen voor een gezonde financiële basis voor het jongenshuis en de school. Zij dient een plan op te stellen voor fondswerving én een actieplan met meetbare doelstellingen voor een periode van drie tot vijf jaar.

Zij zal correspondentie voeren met mogelijke  donoren; programma’s en projecten ontwikkelen en concepten maken voor rapporten en budgettering, in samenwerking met de financieel medewerker in het bestuur. Op het gebied van media en communicatie zal zij PowerPoint presentaties en brochures voorbereiden. Ze moet ook plannen ontwikkelen voor het jongenshuis en de school.

JN 02 05big

Zahra begint haar taak op een moment dat de financiële situatie heel kritiek is. Na de dood van Alice in oktober 2008, is gebeurd wat zij altijd vreesde. Voor het eerst in 35 jaar is het bestuur niet in staat om rekeningen en salarissen te betalen. Er is al een achterstand van vier maanden. Het grootste probleem is, dat veel donoren hun programma’s hebben beëindigd of hun aandacht richten op gebieden in Palestina die zwaarder getroffen zijn, zoals Gaza.

De leiding van het jongenshuis en van de school zijn met Zahra overeengekomen om wereldwijd een oproep te sturen om fondsen te werven voor het dekken van de vaste  lasten. Wij willen onze vrienden in het buitenland benaderen bijdragen te geven voor initiatieven om de kinderen betere omstandigheden te geven. Vooral willen wij hen toerusten om te zoeken naar vreedzame oplossingen. Dit is hoog nodig in onze tijd en vooral in ons land.

 Najwa Sahhar-Sayegh