TUIN VAN DE VREDE GEOPEND

Jg 8 nr 1

Een geschenk uit Polen

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Vooraf: voor Berichten van de Stichting klik hier.

Ook nu, in de winter, vermaken de kinderen zich op de glijbanen, schommels en andere toestellen. Door de groene bodem van zacht materiaal kunnen ze veilig spelen. De vrolijke kleuren maken blij en geven een gevoel van vrijheid. De fris geschilderde muren en de aanplanting maken deze plek tot een paradijsje. Je komt al spelend op adem in deze Tuin van de Vrede. Zie ook het vorige nummer. Klik hier.

JN 08 01 A 600

Gift van de Poolse vertegenwoordiging

Het was een lang gekoesterde droom. Meer dan 40 jaar diende de kale, harde rotsbodem als speelplaats. Sinds 4 november 2014 is dat ingrijpend veranderd, dank zij de Poolse vertegenwoordiging in Ramallah die een gift schonk, via de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP), om de oude speelplaats te vernieuwen. Op die dag kwam de Poolse Ambassadeur, Mw. Alexandra-Bokwska/McCabe, uit Ramallah de Tuin van de Vrede openen. Ze was vergezeld van een delegatie uit Warschau en vertegenwoordigers van de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP).

JN 08 01 B 600

Met de Pauselijke Missie voor Palestina

Sami El Yousef, regionaal manager van de PMP, hield een toespraak. Hij was er trots op dat hij vroeger had gewerkt samen met Alice Sahhar, de oprichter van Jeel al Amal. Hij was blij om hier de volgende generatie van de familie Sahhar te ontmoeten.

JN 08 01 C 600

Dansen van de ‘dabkeh’

Toen de gewaardeerde gasten onderweg waren om het lint door te knippen, genoten ze van de wondervolle verrassing van de “dabkeh”. Dat is de Arabische traditionele folkloristische dans. De melodieën van de muziek uit het Palestijnse erfgoed liet iedereen voelen dat ze willen dansen en lichtbundels van vreugde verspreiden.

JN 08 01 D 600

Vrijgevige Poolse ambassadeur

De opening van de speelplaats is groots gevierd. De Poolse ambassadeur maakte een rondleiding door heel Jeel al Amal. Ze had veel aandacht voor de kinderen. Overal verspreidde ze vreugde en we waren beduusd door haar vrijgevigheid en haar grote hart. Ze deelde snoep uit, maar ook potloden en andere materiaal om te tekenen. Meteen begonnen de kinderen daarmee te werken.

Speelplaats voor peuters en kleuters

Het was ook verwonderlijk te zien dat de peuters en de kleuters binnen stormden in hun “Tuin van de Vrede” en vrolijk rond speelden. Het is een ogenblik dat je nooit vergeet. Die vreugde en die lach te zien op de gezichten van de kinderen. Dat is met geen pen te beschrijven. Het veroverde iedereen die aanwezig was. De herinnering aan die dag zal nog jaren lang in hun geheugen gegrift staan.

JN 08 01 E 600

Tuin van de vrede

De tuin is “Tuin van de Vrede” genoemd, omdat wij bidden en hopen dat er vrede zal heersen in onze gekwelde streek. Maar ook als een plek waar onze kinderen vreedzaam kunnen spelen in een prachtige tuin, doodgewoon en vrij, zoals andere kinderen overal in de wereld. Dit ontbreekt in Palestina in het algemeen en in Betanië in het bijzonder.

De volgende dag hebben ze me opgebeld. Ze zeiden dat ze helemaal onder de indruk waren en heel blij met alles wat ze in Jeel hadden gezien. Dus dat was perfect!

JN 08 01 F 600

Aandacht van de media

Het nieuws kwam in de Palestijnse kranten en op Facebook ‘Poland in Palestine’ (4-11-2014). Klik hier. En op Facebook van de Pauselijke Missie in Jeruzalem verscheen op 5 november een kort artikel met tien foto’s. Klik hier. En op ons eigen www.facebook.com/jeelalamal. Klik hier.

Planten en verzorgen van de tuin

Begin december kwamen vrijwilligers uit het Noorden van het land naar Jeel al Amal. Ze hadden bloemen bij zich, planten en citroenbomen voor de nieuwe tuin. De kinderen renden van de ene plaats naar de andere met hun eigen plant in de hand. En ze maakten een kuiltje om deze zelf te planten. Ze waren zo opgewonden en hadden een geweldige tijd.

JN 08 01 G 600

Het is verbazend hoe ze zorg dragen voor alles. Ze zijn ook zo trots op hun kleine Tuin van de Vrede. Deze ziet er nu nog mooier uit met die nieuwe kleurrijke aanplanting rondom de speeltuin.

 

Najwa Sahhar/Sayegh