OPEN DAG: EEN FEEST

Jg 5 nr 4

Iedereen werd onderscheiden

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Voor de derde keer op een rij heeft Jeel al Amal het einde van het schooljaar gevierd met een open dag. Dan krijgen kinderen de kans om voor publiek op te treden en hun talenten te tonen op het gebied van dans, muziek en toneel.

JN 05 04 foto A 600
Dit jaar hadden we besloten dat iedereen in Jeel al Amal zou worden onderscheiden: de hele staf en alle kinderen zowel van het jongenshuis als van de school. Omdat we dit van ganser harte wensten, waren we druk bezig om dingen voor elkaar te krijgen door te rekenen, wat minder te doen, te verdelen en het budget vast te stellen.

JN 05 04 foto B 600

Toen kwam er een grote verrassing op onze weg: een engel met haar twee jonge nichtjes belde op. Ze bood aan om de geschenken te geven voor iedereen. Wat een vreugde! Het werd een fantastische avond toen een auto, volgeladen met geschenken, stopte bij de poort van Jeel al Amal. Je ziet de kinderen helpen met uitladen en rennen om ze in het huis te brengen. Dat is onvergetelijk. Twee fantastische jonge meisjes begonnen de geschenken uit te delen, hetgeen leidde tot grote opwinding bij de kinderen.

Het voelde of het hart van elk kind bonsde van vreugde. Zo een vreugde en zo een fantastisch gezicht: bij elk kind zie je een lach op het gezicht. Opnieuw voelen we ons gezegend met de vriendschap van mensen die geloven in onze boodschap.

JN 05 04 foto C 600

De open dag vond plaats op maandag 11 juni. Het thema was dit jaar gericht op het belang van opleiding en opvoeding voor een betere toekomst voor iedereen. De toneelstukjes die door de kinderen werden opgevoerd gingen met name ook over gezondheid en het belang van goede voeding.

JN 05 04 foto D 600

Sommige kinderen lieten zien wat ze dit jaar hadden gedaan met hun muziekleraar. Het schoolkoor zong prachtig. Een aantal liederen was uit vroeger tijd en andere liederen waren traditioneel Palestijns. Sommige kinderen speelden op de fluit terwijl andere begeleid werden door hun muziekleraar op Arabische drums.

Voor de eerste keer had een groep meisjes geoefend om folkloristische Arabische dansen uit te voeren. Dat was een groot succes. Hun inspanningen droegen vrucht en het publiek verheugde zich over hun optreden. Ze deden het echt goed, al hadden ze maar korte tijd geoefend.

JN 05 04 foto E 600

Aan het einde van de viering was het tijd om de kinderen te onderscheiden die zeer goede studieresultaten hadden en anderen die vooruitgang hadden geboekt. Anderen werden onderscheiden voor hun activiteiten op het gebied van sport en anderen voor hun inzet voor gezondheid en welzijn in het afgelopen jaar.

JN 05 04 foto F 600
Wat je ziet als je kijkt naar de gezichten van de kinderen, dat was onvergetelijk, zoals altijd. Dit geeft iemand meer trots. Het voelt alsof ze zeggen: ”Ik ben OK en ik doe het goed”. Een van de onderscheiden kinderen is autistisch. Woorden kunnen niet beschrijven wat je op zijn gezicht kon lezen toen hij het geschenk kreeg met het getuigschrift. Hij is als een verhaal met een goede afloop door de vooruitgang die hij heeft laten zien sinds hij in Jeel al Amal is gekomen.

JN 05 04 foto G 600

De directeur van de school, Mevrouw Rana Faroun hield een toespraak. Zij riep de herinnering op aan de stichters van het huis, Alice en Basil Sahhar. Zij herinnerde aan wat echt wezenlijk is voor Jeel al Amal. Jeel is geboren uit geloof en liefde en blijft deze waarden hoog houden met het oog op een betere toekomst voor onze kinderen.

JN 05 04 foto H 600

Zoals de hitte van de brandende zon op die dag zo was de sfeer van de feestelijke open dag. In alles was het een dag om te herinneren.

Najwa Sahhar-Sayegh