MUZIEK, DANS EN SPEL

Jg 3 nr 2

Open dag in Jeel al Amal

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal 

Op 22 mei hield Jeel al Amal een Open Dag voor de kinderen van de kleuterklas, de lagere school en het jongenshuis. Onder een vrolijk gekleurd zeil verzamelden kinderen, staf, ouders en gasten zich om te kijken naar de fantastische dansen, te luisteren naar het schoolkoor en om de boeiende volksdansen te volgen die door de kinderen werden uitgevoerd.

JN 03 02 big

De lieve meisjes van de kleuterklas, gekleed in hun lange witte jurkjes, leken kleine engelen. Ze presenteerden een aantal dansen en nummers in het Engels en in het Arabisch. Tussen de dansen en de koorzang in voerden de kinderen van de zesde klas volksdansen uit. Een andere groep bracht een toneelstukje in het Engels over de vier seizoenen.

De leraar wiskunde betrok de gasten, een aantal kinderen en zelfs andere leerkrachten bij een hersens-prikkelend spel. Daarna gaf hij uitleg over de theorie die in het spel was gebruikt. Leerlingen van de zesde klas voerden een korte sketch op over het recht van vrouwen op onderwijs. De kinderen brachten een uitstekende voorstelling. Dit was het hoogtepunt van de dag.

JN 03 Open Day slideshow

 

Tenslotte presenteerde een clown een vermakelijk programma voor alle kinderen en moedigde hen aan met hem mee te doen in een gezamenlijk spel. Daarna tekende hij met gouache kleuren op hun gezichten, wat hen heel blij maakte.

Als afsluiting gebruikten de gasten en de kinderen samen een lichte lunch  in de eetzaal. Het was een zeer onderhoudende en vrolijke gebeurtenis, vooral omdat de kinderen de kans hadden gekregen om hun talenten te laten zien op het gebied van muziek, dansen, zingen enzovoorts. Dit gaf hun een grote voldoening en bemoediging.

 Najwa Sahhar-Sayegh