KINDVRIENDELIJKE OMGEVING

Jg 8 nr 4

De kinderen evalueren hun school

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Het recht van kinderen op een kindvriendelijke, niet gewelddadige omgeving was de titel van de grote afsluiting van een project op zaterdag 30 mei 2015.

JN 08 04 A 600

Het was de feestelijke afronding van een jaar hard werken, met de leerlingen, moeders en leerkrachten die intensief werden getraind in workshops.

JN 08 04 B 600 - kopie

Samen met de Faisal Husseini Foundation zijn we in oktober 2014, aan het begin van het schooljaar, met dit project begonnen. Het was gewijd aan het recht van kinderen op een kindvriendelijke en niet-gewelddadige omgeving.

JN 08 04 C 600

Het project begon met een digitaal formulier op de computer. De kinderen moesten dit zelf invullen. De leerkrachten waren daarbij niet aanwezig.

JN 08 04 D 600

De vragen gingen uitsluitend over problemen en negatieve ervaringen die de kinderen op school meemaken op het gebied van geweld en kinderrechten. Het was anoniem, strikt vertrouwelijk en vrij van tussenkomst door wie dan ook.

JN 08 04 E 600

Door de antwoorden hebben de kinderen, vanuit hun eigen zienswijze, een evaluatie gegeven van de school. De ingevulde vragenlijsten werden grondig bestudeerd. De uitkomsten stelden de school in de gelegenheid dingen te ontdekken die dringend aan verbetering toe zijn. Daardoor was de schoolleiding in staat het schoolreglement aan te vullen en bij de tijd te brengen.

JN 08 04 F 600

Onder de moeders van de schoolkinderen die van buiten komen, werd door verkiezingen een commissie gevormd van twaalf leden. De kinderen van het jongenshuis worden vertegenwoordigd door de huismoeders van Jeel al Amal. Beide moedercommissies hebben zich op de hoogte gesteld van de nieuwe regels en hebben deze goedgekeurd.

JN 08 04 G 600

Een tweede formulier was bestemd om te vragen naar verbeteringen als gevolg van de eerste fase van dit project. We waren werkelijk verrast dat het percentage kinderen met negatieve ervaringen al verminderd was.

JN 08 04 H 600

De leerkrachten zijn intensief getraind en zijn toegerust met handvatten voor onderhandelen en probleemoplossing. Omdat de kinderen hier verantwoordelijkheid dragen en samenwerken met leerkrachten bij de besluitvorming, werd een scheidsrechter-groep gevormd van acht jongens en meisjes van groep 7 en 8.

JN 08 04 K 600

Zij kregen ook onderricht in het oplossen van conflicten en werden bedreven in onderhandelen. Zij hebben de taak om als scheidsrechter op te treden tussen de andere kinderen en om opkomende geschillen op te lossen.

JN 08 04 L 600

Dit alles zal het komende schooljaar heel indringend verder worden uitgewerkt. Dat zal een echt experiment worden voor de kinderen en tegelijk ook voor de leerkrachten. Het zal ons in staat stellen ervaring op te doen om voor de dag te komen met de rechtvaardige en juiste gedragslijnen. We zijn razend benieuwd om te zien hoe dit zich zal ontwikkelen.

Najwa Sahhar/Sayegh