EEN DAG VAN FESTIVITEITEN EN VREUGDE

Jg 4 nr 5

Open Dag 2010/2011

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

De festiviteiten op de Open Dag in Jeel al Amal op 4 juni 2011 markeerden het einde van het schooljaar 2010/2011. Het was een fantastische dag waarop de kinderen uitstekende uitvoeringen gaven met muziek, folkloristische dansen en korte sketches.

JN 04 05 A 600

Glimlach op de gezichten 

Het hoofd van de school, mevrouw Rana Faroun, had in een welkomstwoord de aanwezigen en de vertegenwoordiger van de Vereniging van charitatieve instellingen bedankt voor hun aanwezigheid op deze dag die hoop en glimlach terugbrengt op de gezichten van onze kinderen.

JN 04 05 B 600

Zij onderstreepte de noodzaak om opvoeding en goede waarden te blijven hanteren als het parool in ons leven, en om liefde te scheppen en bruggen van communicatie en vrede tussen alle mensen.

Musici zonder grenzen

Musici Zonder Grenzen vermaakten de kinderen met hun optreden en vooral met een lied over een arme man die graag macaroni eet, zelfs als hij geen geld heeft om het te kopen. De kinderen moesten lachen zoals ze nog nooit hadden gedaan.

JN 04 05 C 600

Ook kinderen van de belangstellenden mochten hieraan meedoen. Het was geweldig om te zien met hoeveel vreugde de kleintjes de bewegingen nadeden van Fabienne van Eck van Musicians Without Borders.

Dansen, zingen en toneel spelen…

De kinderen, begeleid door hun muziekleraar, zongen prachtige liedjes over hoe vrede en liefde kunnen zegevieren in ons land.

JN 04 05 D 600

Meisjes van groep 7 voerden een korte sketch op. Daarin kwam goed naar voren het belang van kennis en lezen om kracht te geven aan vrouwen en de mensheid in het algemeen. De toehoorders genoten geweldig van de folkloristische dansen (dabkeh) met de band van de school en bleven heel de voorstelling klappen.

Vrienden van de bibliotheek

‘Vrienden van de bibliotheek’ is een groep meisjes die in de loop van het schooljaar uit verschillende klassen zijn gekozen. Ze nemen deel aan de uitvoering van activiteiten om het lezen in de schoolbibliotheek te bevorderen.

JN 04 05 E 600

Ze brachten in een toneelstukje hun activiteiten voor het voetlicht en bemoedigden hun mede leerlingen om op zoek te gaan naar kennis, en om hun vaardigheden te verrijken door te lezen.

JN 04 05 J 600

Alice Sahhar herdacht

 

Later op de dag herdacht mevrouw Faroun: “een vrouw die ons van harte dierbaar is, mevrouw Alice Sahhar, die Jeel al Amal heeft opgericht en haar leven heeft besteed door te zorgen voor noodlijdende kinderen”.

JN 04 05 F 600

“Als het niet voor haar was, dan zouden  we niet hebben bereikt wat we vandaag in Jeel al Amal hebben bereikt. Zij was de zorgzame moeder, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ieder van ons, want ze heeft ons de betekenis geleerd van offer en liefde voor elkaar, vooral in moeilijke tijden. Zij leerde ons hoe we moeilijke omstandigheden kunnen trotseren en ze leerde ons geduld. Van haar leerden we de wilskracht om onze doelstellingen te bereiken en toewijding om te werken.”

JN 04 05 G 600

“Dat God haar ziel mag zegenen en ons de moed geven ons menslievende werk voort te zetten door de misdeelde kinderen in Palestina op te voeden en op te leiden. De zoete herinnering aan haar blijft bij ons in ons hart en overal waar we rondgaan in het huis.” Met deze emotionele woorden besloot Mw. Faroun haar speech.

Gelauwerd

Daarna eerde zij de kinderen uit alle klassen die uitstekende studieresultaten hadden gehaald en er werden medailles gegeven aan kinderen die sportieve resultaten hadden behaald met basketbal, tafeltennis en voetbal.

JN 04 05 H 600

Voor de kinderen en alle aanwezigen was het een dag die je je blijft herinneren. En, inderdaad, moge God ons altijd de kracht geven om onze kinderen een betere toekomst te bezorgen.

Najwa Sahhar-Sayegh

De foto´s zijn gemaakt tijdens de Open Dag door Jbara Alzagharneh, studieleider in Jeel al Amal.