ADHD: EEN GODSGESCHENK

Jg 7 nr 5

Project: ‘Leermoeilijkheden’ in Jeel al Amal

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Achtergrond van het project

Jeel al Amal geeft een thuis en draagt zorg voor wezen en kinderen in nood. Ze komen uit verschillende sociale achtergronden en waren onderworpen aan omstandigheden zonder echte scholing en in een uitzichtloze omgeving.

JN 07 05 A 600

Het aantal kinderen dat deze zorg nodig heeft, neemt toe. Daarom heeft het bestuur van Jeel al Amal, met de hulp van de Faisal Husseini Foundation, het programma: ‘Leermoeilijkheden’ uitgevoerd. Zie Jeel Nieuws Januari 2013.

JN 07 05 B 600

Op twee niveau’s

Professor Jawad Dweik gaf een training op twee niveau’s.

1- Op theoretisch niveau behandelde hij het menselijke aspect van de leerkrachten ten aanzien van de kinderen met leermoeilijkheden.

2- Op het praktische niveau was er een training, gericht op strategieën, tussenkomst en testen.

JN 07 05 C 600

De leerkrachten werden overtuigd

Door de training werden leerkrachten overtuigd dat:

 

1 iedereen kan leren;

2 ADHD een godsgeschenk is en geen belemmering vormt om je te ontwikkelen en dingen te ontdekken;

3 een groot aantal creatieve professionals en bekende personen leerproblemen had;

4 en dat psychologisch evenwicht een kernpunt is om je leven te veranderen en obstakels te overwinnen.

JN 07 05 D 600

Workshop en tentoonstelling

De grote finale van het project was een workshop en een tentoonstelling van opvoedkundige materialen die de leerkrachten gebruiken als gereedschap om de leervaardigheid van de kinderen te versterken.

De titel van de tentoonstelling was: ‘Ondanks mijn moeilijkheden, kan ik mijn ambities uitvoeren – YES I CAN’.

JN 07 05 E 600

Zeven hoekjes

De tentoonstelling bestond uit hoekjes, aansluitend bij de specifieke leermoeilijkheden van de kinderen.

1- ‘Zodat we ons herinneren’ hoek,

geeft inzicht en aangepaste werktuigen met richtlijnen voor kinderen die vergeetachtig zijn. Deze gereedschappen kunnen gebruikt worden tijdens testen.

2- ‘Mijn taal is mijn schat’ hoek,

laat toe dat het kind vrijelijk zijn gedachten uit en zijn woordenschat verrijkt.

3- ‘Hand in hand’ hoek,

helpt de kinderen te organiseren en deel te zijn van een proces.

4- ‘Speel en leer’ hoek,

spelletjes gebruiken die opvoedkundige waarden hebben, en door spelenderwijs te leren is het kind gemotiveerd om te leren en wordt de dagelijkse sleur doorbroken. Zie ook Jeel Nieuws, april 2014.

5- ‘Lees en schrijf’ hoek, 

met lezen en schrijven alleen ben je er nog niet; een kind met leermoeilijkheden kan veel meer doen met inhoud en bekwaamheid.

6- ‘Wees opimitisch’ hoek,

een succesvolle leerkracht beklemtoont de positieve kanten van het kind, helpt tegelijkertijd de schuwe en psychologisch beschadigde kinderen over hun angst heen te komen en versterkt hun gevoel van zelfwaardering.

7- ‘Succes Verhalen’ hoek, 

Achter elk kind met leermoeilijkheden staat een deerniswekkend verhaal, waarover je een boek kan schrijven. Dat vormt de belangrijkste reden van de leerproblemen. Maar door de juiste tussenkomst zijn kinderen wel in staat om dit verhaal te boven te komen.

Rami, een van de kinderen met leerproblemen, zegt: “Nu houd ik van de school. Ik doe het veel beter en voel dat mijn leraren om mij geven, en ik kan slagen.”

JN 07 05 F 600

Wat leerkrachten inzien

– We hebben nu de aangepaste leermiddelen om aan de kinderen uit te delen.

– De training heeft me geleerd allereerst een moeder te zijn voor die kinderen en op de tweede plaats een leraar.

– Ik ben begonnen om vanuit een ander oogpunt te kijken naar kinderen met leerproblemen. Hun succes werd mijn succes.

JN 07 05 G 600

Andere scholen bezochten de tentoonstelling

Scholen uit Jeruzalem en de West Bank bezochten de tentoonstelling om te leren van de ervaringen in Jeel al Amal. Onze leerkrachten kregen de gelegenheid om hun inzichten toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Dat was werkelijk een ervaring voor ieder van hen. Voor de eerste keer moesten zij het hoofd bieden aan een menigte professionals en leerkrachten van scholen, die de microfoons namen en het voortouw.

JN 07 05 H 600

Reactie van de organisatoren

Het bestuur en de staf van Jeel al Amal kregen luid applaus voor hun inzet en toewijding voor wat ze brachten over deze ingrijpende verandering. Zij hebben zich enorm ingezet na schooltijd.

De organisatoren hadden met meer scholen samengewerkt, maar de inspanning die hier geleverd was, hadden ze op geen enkele andere school gezien. Dat werd publiekelijk aangekondigd. En daar zijn we werkelijk trots op.

Project: ‘Leermoeilijkheden’

Trainer

Professor Jawad Dweik, specialist om bij ADHD het onderwijs en de toetsen voor kinderen met leerproblemen aan te passen.

Organisatie

Het bestuur van Jeel al Amal heeft dit project opgezet, met de hulp van de Faisal Husseini Foundation in het kader van een programma om de scholengemeenschap in Jeruzalem op een hoger plan te brengen.

Najwa Sahhar-Sayegh