ACTIVITEITEN IN JEEL AL AMAL

Jg 3 nr 4

Schooljaar 2009 – 2010

 

Aan de vrienden van Jeel al Amal

Opnieuw is er een jaar voorbijgegaan. Het begin van een nieuw jaar, waarin we nog meer uitdagingen zullen tegenkomen, sluit daar bij aan. Toch zijn we vastbesloten door te gaan met ons menslievende werk. We zien namelijk hoe de kinderen bij ons komen. Ze zijn hulpbehoevend, berooid en hebben geen plek waar ze terecht kunnen. Maar ze eindigen, versterkt door goed onderwijs, vol hoop op een stralende toekomst.

Jeel al Amal, geboren uit geloof, hoop en liefde, zal deze waarden steeds hoog blijven houden, om een gemeenschap van leerlingen te ontwikkelen, waar kinderen in staat worden gesteld om het hoogste te bereiken wat in hun vermogens ligt, in een sfeer van zorgzaamheid, respect en tolerantie.

 

We staan stil bij een aantal activiteiten in het schooljaar 2009 – 2010

* In het begin van dit jaar zijn drie huismoeder aangesteld. Ze hebben universitaire graden in psychologie en bijzonder onderwijs. Er is ook een muziekleraar aangesteld die de kinderen muziekles geeft en het schoolkoor leidt.

JN 03 04 A big

* Jeel al Amal is uitgekozen om deel te nemen aan een project: Stop geweld in scholen, in samenwerking met UNICEF en het Ministerie van Onderwijs. Dit project duurde 17 maanden en begon met een training voor de leraren. Daarna kregen de kinderen programma’s die hen  aanmoedigen op zoek te gaan naar vreedzame oplossingen en dialoog.

JN 03 04 B big

* Bij sportwedstrijden in tennis en voetbal met andere scholen haalde Jeel al Amal de eerste plaats, net zoals het vorig jaar.

* In Jeel al Amal is de traditie ontstaan om een zomer kamp te organiseren voor de kinderen die nergens terecht kunnen. Het kamp duurde drie maanden en er waren verschillende activiteiten op het gebied van kunst, muziek, computer, zwemmen en verschillende uitstapjes. Dank aan de vrijwilligster uit Engeland die de jongens bezig hielden en aan onze vrienden uit Nederland voor hun bijdrage.

* Tien jongens waren door het gemeentebestuur van Bobigny uitgenodigd om in Frankrijk een zomer kamp mee te maken. Ze bezochten de Champs Élysées, het Franse Wetenschappelijk Museum, de Arc-en-Ciel en de Eiffeltoren. Vervolgens bezochten ze nog de Jean Jacques Rousseau School en hadden ze een ontmoeting met de burgemeester van Bobigny. Deze vakantie zullen zij zich heel hun leven blijven herinneren.

JN 03 04 C big

* Een belangrijke gebeurtenis dit jaar was de lancering van de website www.jeelalamal.org. Deze is vertaald van het Nederlands in het Engels en bevat uiteenlopende informatie en leesstof over Jeel al Amal vanaf het eerste begin.

* Gedurende de zomer is er enig onderhoud uitgevoerd. Eetzaal, trapleuningen, brand uitgang en bibliotheek werden vernieuwd. Onze volgende prioriteit is de verbetering van de slaapkamers om een gezellige sfeer te scheppen voor de kinderen.

Namens de kinderen en de staf van Jeel al Amal drukken wij onze dankbaarheid uit aan onze speciale vrienden die onze visie delen en vertrouwen hebben in onze opdracht. Zonder hen zou Jeel al Amal niet alle beproevingen hebben doorstaan die op onze weg kwamen. Deze vrienden zullen de sterke ruggengraat blijven van Jeel al Amal. Hun steun wordt hogelijk gewaardeerd.

 Najwa Sahhar-Sayegh